KUNSTRESTAURIERUNG EWA KOŁODZIEJSKA - MŁYNARCZYK, all rights reserved